بازرسی گیره های ماشین به کمک بینایی ماشین

در بسیاری از خودروهای سواری Roof Clips که تحت عنوان Roof Mole Clips نیز شناخته می شود، جهت نگهداشتن و اتصال درزگیرهای چهار در مورد استفاده قرار می گیرد. مونتاژ و نصب نادرست این Clipها باعث ایجاد تعلق در خط تولید و در نتیجه اعمال هزینه های سنگین می گردد. آمار نشان می دهد حتی با وجود دفترچه راهنمای نصب در هر ایستگاه به ازای هر 1000 خودرو 6 عدد دارای Clipهایی با نصب نادرست می باشند. 

 

یک سیستم ویژن مجهز به چهار دوربین (دو سمت جلو و دو سمت عقب) به صورت پیوسته، وجود و یا عدم وجود و همچنین جهت گیری Clip ها را با دقت 0.75 میلی متر اندازه گیری نموده و مورد ارزیابی قرار می دهد. 

نوع جهت گیری و اندازه ی Clipها برای هر خوردرو متفاوت می باشد از این رو سیستم مورد استفاده به صورت یکپارچه و انعطاف پذیر طراحی و ساخته شده است.

 

 

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت