در بسیاری از خودروهای سواری Roof Clips که تحت عنوان Roof Mole Clips نیز شناخته می شود، جهت نگهداشتن و اتصال درزگیرهای چهار در مورد استفاده قرار می گیرد. مونتاژ و نصب نادرست این Clipها باعث ایجاد تعلق در خط تولید و در نتیجه اعمال هزینه های سنگین می گردد. آمار نشان می دهد حتی با وجود دفترچه راهنمای نصب در هر ایستگاه به ازای هر 1000 خودرو 6 عدد دارای Clipهایی با نصب نادرست می باشند. 

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت